Khuyến mãi Holiday Sale

Holiday sale ♛ THỜI GIAN • Khuyến mãi từ 04.09 - 30.09.2017 ♛ NỘI DUNG Khuyến mãi song song hai chương trình sau: 1. Chương trình 1: - Nội dung: • Hóa đơn sau chiết khấu trên 5 triệu giảm 5% • Hóa đơn sau chiết khấu trên 10 triệu giảm 10% • Hóa đơn sau chiết khấu trên 15 triệu giảm 20% Lưu ý: • Áp dụng chiết khấu VIP: đồng VIP 5% 2. Chương trình 2: - Nội dung: • Mua 2 sơ mi tặng 1 sơ mi (sơ mi được tặng có giá nhỏ hơn hoặc bằng giá nhỏ nhất của 2 sản phẩm đã mua) - Lưu ý • Áp dụng chiết khấu VIP: đồng VIP 5%