Category Archives: Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ LARE BOSS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm soát và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán. – Kiểm soát công việc và chi phí của các phòng ban trong công ty – Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề […]

Tuyển dụng trợ lý tài chính hãng thời trang LARE BOSS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề xuất từ phòng Kế toán chuyển đến trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt. – Kiểm soát chi phí 1 số phòng ban trong công ty – Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng kế […]

Tuyển dụng quản lý cửa hàng thời trang nam công sở cao cấp LARE BOSS

Mô tả chi tiết công việc – Chịu trách nhiệm về doanh số, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu – Quản lý hàng hóa, nhân sự, các vấn đề phát sinh ở cửa hàng – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng – Nắm bắt nhu cầu khách hàng – Tìm kiếm khách […]